bg-beton

 

Praca

 

Poszukujemy:

Kosztorysant
1

Aktualnie poszukujemy pracownika.

NAPISZ DO NAS MAILA
Pracownik
?

Jeżeli chciałbyś u Nas pracować.

NAPISZ DO NAS MAILA
Instalator
0

Aktualnie nie poszukujemy pracownika.

NAPISZ DO NAS MAILA

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym - RODO

Zainteresowanych pracą lub praktyką w Izotop Sp. z o.o. prosimy o przesłanie na adres pocztowy lub elektroniczny Spółki swojego życiorysu i listu motywacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń zawodowych oraz nabytych umiejętności (specjalizacji).

 • Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym - RODO. Cześć 1

  10.1. Wysyłając do nas swoją aplikację (CV) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas podanych przez Ciebie danych osobowych przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego obejmującego także okres oczekiwania na informację o wakacie na stanowisku, na zasadach określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej.

  10.2. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych na zasadach określonych w niniejszej klauzuli, wyślij do nas na adres poczty elektronicznej żądanie usunięcia Twojej aplikacji, co spowoduje niezwłoczne i trwałe usunięcie przez nas wszystkich Twoich danych.

  10.3. W aplikacji (CV) prosimy obowiązkowo zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dotyczącej procesu rekrutacji, dostępnej pod adresem https://www.izotop.pl/01_praca.html. Zapoznałem się z treścią tej klauzuli oraz z moimi uprawnieniami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).”
  Aplikacje przesłane bez wymaganej klauzuli zostaną trwale usunięte i nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

  10.4. Izotop Sp. z o.o. szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Z tej przyczyny każda korespondencja kierowana do nas, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail, podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz Polityce Prywatności. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, lub kieruje do nas korespondencje, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, w tym informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych, zgłaszania naruszeń, ujawniania Twoich danych podmiotom trzecim, przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania.

 • Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym - RODO. Cześć 2

  10.5 Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia procesu rekrutacji i informowania Ciebie o wakatach na stanowiskach na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przy czym w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  10.6 Twoje dane osobowe dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji i informowania Ciebie o wakatach na stanowiskach możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

  10.7 Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji oraz uzyskiwania informacji o wakatach na stanowiskach oraz do uzyskania dostępu do naszego oprogramowania i korzystania z jego funkcjonalności.

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI